NOMAD MGMT

 

HANG NGUYEN FOR L'OFFICIEL VIETNAM ART ISSUE COVER IN OCT 2017

In this post:

NEW COVER IN OCT - 2017: HẰNG NGUYỄN FOR L'OFFICIEL ART ISSUE

Ngắm nàng mẫu cá tính Hằng Nguyễn nhà NOMAD MGMT Vietnamđầy chất nghệ thuật trên bìa Kinh thánh thời trang hàng đầu - L'Officiel Vietnam số tháng 10/2017.

------