NOMAD MGMT

 

KIM NHUNG for HARPER'S BAZAAR VIETNAM - FEBRUARY 2017

In this post:Ảnh: GERALD LE VAN CHAU – Fashion Director: SARAH NGUYỄN

Sản xuất: EMIL VY – Stylist: ALVIN GOH – Trang điểm và làm tóc: Xi quan

Người mẫu: KIM NHUNG – Hậu kỳ: FEEL GOOD