NOMAD MGMT

 

THANH THAO - VIET DZUNG - HANG NGUYEN for ELLE VIETNAM, JUNE 2017Bộ ba người mẫu của NomadMGMT Vn: Lê Thanh Thảo - Việt Dzũng - Hằng Nguyễn trong bộ hình WE ARE THE WORLD - Tạp chí số tháng 6/2017.
"Chúng ta là thế giới. Chúng ta là thời trang. Địa cầu rộng lớn nhưng thế giới dường như nhỏ lại nhờ triệu người cống hiến miệt mài. Thời trang đã trở thành không gian chung, chia sẻ những khác biệt đẹp đẽ, mỗi khác biệt lại trở thành điểm nhấn riêng có, tuyệt vời." - Theo #ElleVietnam--------------------
Chỉ đạo hình ảnh: DZŨNG YOKO
Hình ảnh: MẠNH BI
Sản xuất: NHÂN HUỲNH
Stylist: ĐOÀN PHƯƠNG ANH
Trang điểm & Làm tóc: BUMMIE, TUẦN NGUYỄN
Người mẫu: THANH THẢO,
HẰNG NGUYỄN, VIệt DŨNG, H’ĂNG NIÊ
Dựng cảnh: LÝ BÌNH SƠN
Trợ lý: HẰNG NGUYỄN, TRANG HOÀI